Επικοινωνία

Home \ Επικοινωνία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Bademi School
Ρόδου 25
Μετέωρα, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

+30 2310 619411
info@bademi-school.gr